บทความ

Chapter 4
           Networking and Communication

1.) Question : What is Wireles communication?
      Answer : Information transfer by it is not connected by conductor.
  การสื่อสารไร้สายคืออะไร?
        การสื่อสารไร้สาย (Wireless communication) หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดสองจุดหรือมากกว่า โดยไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยตัวนำไฟฟ้า
อ้างอิง : https://th.m.wikipedia.org/wiki/การสื่อสารไร้สาย

2.) Question : What is Networking?
       Answer : Communication between multiple computers at the same time.
       ระบบเครือข่ายคืออะไร?
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้"เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งเป็นระบบ L…

เทคโนโลยีนาฬิกาทรายดิจิตอล

รูปภาพ
นาฬิกาทรายดิจิตอล Digital Hourglass


For some people who like to sit and watch the sand flowing through the passage of time. The digital hourglass is a fine combination of modern technology and ancient art. Balykin Pavel, a Russian graphic designer, uses an LCD monitor to make the screen look like sand on an hourglass instrument panel. get along with I want to know just by pressing the switch. The screen will change to the system immediately. His innovative design won the Red Dot Design Award last year.
สำหรับบางคนที่ยังชื่นชอบการนั่งมองดูเม็ดทรายไหลตามการผ่านเลยของกาลเวลา นาฬิกาทรายแบบดิจิตอลเรือนนี้คงเป็นการผสมผสานชั้นดีระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับวิทยาการยุคโบราณ บาลิคิน พาเวล (Balykin Pavel) กราฟฟิกดีไซเนอร์ชาวรัสเซียใช้จอภาพพิกเซลแบบ LCD ทำให้หน้าจอดูเหมือนเม็ดทรายบนแผงหน้าปัดรูปทรงนาฬิกาทรายอย่างเข้ากัน อยากรู้เวลาก็แค่กดสวิตซ์ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นระบบตัวเลขทันที ดีไซน์แปลกแหวกแนวของเขาชิ้นนี้คว้ารางวัล Red Dot Design Award เมื่อปีที่ผ่านมา
Question What kind of monitors do digital scr…

ตอบคำถามท้ายบทที่ 5

ตอบคำถามท้ายบทที่ 5    4. บริการบนอินเทอร์เน็ตแบบใดที่ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูล เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและผู้                  อื่นสามารถเข้าแสดงความคิดเห็นได้  ดิฉันได้วิเคราะห์แล้วว่าตอบ บล็อก
 อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

ตอบคำถามท้ายบทที่ 5

ตอบคำถามท้ายบทที่ 5 อินเทอร์เน็ต
 3. ชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบใดที่ระบุได้ว่าเป็นโดเมนที่อยู่ในประเทศไทย              ดิฉันได้วิเคราะห์แล้วว่าตอบ .th   อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของ สสวท.

ลักษณะของข้อมูลที่ดี เรื่อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งาน

รูปภาพ
ลักษณะของข้อมูลที่ดี
                                                เรื่อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งาน


 ขอบคุณภาพจาก : http://wannasaaa.blogspot.com/

              ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งาน               สำหรับลักษณะของข้อมูลที่ดีในเรื่องความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งานสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความครบถ้วน สารสนเทศที่มีความครบถ้วนเกิดจากการเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน หากเก็บข้อมูลเพียงบางส่วนก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพ จะต้องมีการเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์กระชับเเละชัดเจนก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีคุณภาพเกิดความน่าเชื่อถือ

ยกตัวอย่างลักษณะข้อมูลที่ดี เรื่อง ความสมบูรณ์ครบถ้วนในการนำไปใช้งาน

ขอบคุณภาพจาก :https://sites.google.com/site/
              ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า ที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม ถ้ามีแต่ชื่อและนามสกุลโดยไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ หรือจังหวัด ข้อมูลเหล่านั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
ขอบคุณภาพจาก : https://sites.google.com/site/kroonom/
             ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลนักเรียน ก็จะต้…

รุ้จักกันด้วยชั่วโมงโค้ดของจีระภรณ์ 5/4 เลขที่17

รูปภาพ
การเขียนโปรแกรมมันก็ไม่ยากและมันก็ไม่ง่าย ถ้าเข้าใจและถ้าเราสนุกไปกับมันมันก็คงไม่ง่ายสำหรับเรา แต่สำหรับโปรแกรมนี้มันเป็นเกมส์มันก็โอเคสำหรับวัยเรา มันก็ยากสำหรับการเขียนโค้ด ส่วนทักษะต่างๆสำหรับการบวนการคิดและความสร้างสรรค์ของเรามันได้ใช้ไปอย่างเต็มที่ การเขียนโค้ดมันไม่ง่ายและมันไม่ยากถ้าเราโอเคกับมัน
    ชื่อ นางสาว จีระภรณ์ นามสกุล เนาว์สุวรรณ
    ชั้น ม.5/4 เลขที่ 17
    แผนการเรียน วิทย์-คณิต
    แนวทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
    การประยุกต์ใช้ คือ ใช้ในการสร้างเว็บเพื่อเผยแผ่ความรู้
    คติประจำใจ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด